MENU
Aula_close Layer 1

Pejlemærker

Som dagtilbud i Københavns kommune arbejder vi ud fra seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærkerne er udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen ud fra målsætningen om, at alle københavnske børn får de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. 
 

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud:

  • Sociale relationer: positiv voksenkontakt hver dag
  • Inklusion og fællesskab: børne- og ungefællesskaber til alle
  • Sprogindsatsen: muligheder gennem sprog
  • Forældresamarbejde: forældrepartnerskab
  • Sammenhæng - også i overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis